ABOUT // HAKKINDA

ENG

Fulya Uçanok is an electroacoustic musician and pianist; composing, performing and improvising.

Born in Turkey, she studied Eurogenetic classical music under piano at Hacettepe University Ankara State Conservatory, and completed her master’s degree in Istanbul Technical University, Advanced Studies in Music (MIAM). She went to Indonesia/Bali with the Darmasiswa grant for one and a half years, and studied the performance practice and socio-sonic connections of Balinese “Gender Wayang” musical tradition. Upon her return, she began and completed her doctoral studies at İTÜ MİAM, Sonic Arts Department, focusing on electroacoustic music composition and performance. Her Ph.D.  dissertation is titled "Towards a Response-able Com-position Practice: Entangling with Humans, More-than-humans and Materials".

Along with Serkan Sevilgen she initiated Soundinit, an initiative aiming to bring sound-related artists and researchers together, where they organize soundwalks and other sound-based events. She is a member of klank.ist ensemble, an ensemble consisted composer/performers interested in free improvisation and comprovisation as well as interdisciplinary collaborations.

Her current interests include, response-able sounding practices with humans, more-than-humans and materials; practices of material agency with instruments; accessibility without popularization; spaces of heterogeneous multivalences within the medium of electroacoustic music aesthetics, composition and performance practices.

//

TR

Elektroakustik müzisyen ve piyanist olan Fulya Uçanok, besteci, icracı ve doğaçlamacıdır.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet konservatuvarında klasik piyano çalışmış, yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde (MİAM) yine piyano üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisansını verdikten sonra Darmasiswa bursu ile Endonezya/Bali'ye Gamelan çalışmaya gitmiştir. Burada bir buçuk yıl kalarak Bali Gender Wayang müzik geleneğinin sosyo-kültürel bağlantılarını ve performans pratiğini çalışmıştır. Akabinde İTÜ MİAM’ın Sessel Sanatlar bölümünde elektroakustik kompozisyon ve performans alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Doktora tezinin başlığı, "Karşılıklı ve Sorumlu Bir Kompozisyon Pratiğine Doğru: İnsanla, İnsan Olmayanla ve Nesneyle Dolanıklaşma"dır.

Besteci/icracılardan oluşan, özgür doğaçlama, komprovizasyon ve disiplinler arası çalışmalar yürüten klank.ist ensemble üyesidir. Serkan Sevilgen ile duysal sanatlarla ilgilenen sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirmek üzere kurdukları Soundinit (Ses İnsiyatifi) kapsamında ses yürüyüşleri, ve duysal sanatları içeren etkinlikler düzenlemektedirler.

Güncel ilgi alanları arasında, elektroakustik müzik estetiği, kompozisyon ve performans alanlarında: çoklu ve çoğulcu sosyo-sonik alanlarda sessel ilişkisellik; besteci/icracının insanla, insan olmayanla (more-than-human) ve nesnelerle ilişkisindeki karşılık/cevap/etki üretme imkânı, kabiliyeti ve sorumluluğu (response-ability); müziği popülerleştirmeden ulaşılabilir kılma yöntemleri; ve enstrümanlar ile materyal faillik pratiklerini araştırmak vardır.