ABOUT // HAKKINDA

ENG

Fulya Uçanok is an electroacoustic musician and pianist; composing, performing and improvising.

Born in Turkey, she studied Eurogenetic classical music under piano at Hacettepe University Ankara State Conservatory and completed her master’s degree in Istanbul Technical University, Advanced Studies in Music (MİAM). Afterwards she went to Indonesia/Bali to study gamelan with the Indonesian Government scholarship Darmasiswa, following an urge to learn and experience different ways of musicking. During her one and a half year stay, she focused on Balinese “Gender Wayang” musical tradition and its various incarnations within entangled socio-cultural networks. Upon her return, she began her doctoral studies at İTÜ MİAM Sonic Arts Department focusing on electroacoustic music composition and performance.
 

Along with Serkan Sevilgen she initiated Soundinit, an initiative aiming to bring sound-related artists and researchers together, where they organize soundwalks and other sound-based events. She is a member of klank.ist ensemble, an ensemble consisted composer/performers interested in free improvisation and comprovisation as well as interdisciplinary collaborations.

Her current interests include, response-able sounding practices with humans and more-than-humans, practices of material agency with instruments, accessibility without popularization, spaces of heterogeneous multivalences and mechanisms of mediation within the medium of electroacoustic music aesthetics, composition and performance practices.

She is currently a PhD candidate in Sonic Arts department in İTÜ MİAM, and a research assistant at Istanbul Bilgi University music department.

//

TR

Elektroakustik müzisyen ve piyanist olan Fulya Uçanok, besteci, icracı ve doğaçlamacıdır.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet konservatuvarında klasik piyano çalışmış, yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezinde (MİAM) yine piyano üzerine tamamlamıştır. Yüksek lisansını verdikten sonra Endonezya/Bali’ye Endonezya hükümet bursu olan Darmasiswa ile gamelan çalışmaya gitmiştir. Burada bir buçuk yıl kalarak “Gender Wayang” gamelan geleneğini çalışmıştır. Akabinde elektroakustik kompozisyon ve performans alanında çalışmak üzere İTÜ MİAM’ın Sessel Sanatlar bölümünde doktora çalışmalarına başlamıştır.

Besteci/icracılardan oluşan, özgür doğaçlama, komprovizasyon ve disiplinler arası çalışmalar yürüten klank.ist ensemble üyesidir. Serkan Sevilgen ile duysal sanatlarla ilgilenen sanatçı ve araştırmacıları bir araya getirmek üzere kurdukları Soundinit (Ses İnsiyatifi) kapsamında ses yürüyüşleri, ve duysal sanatları içeren etkinlikler düzenlemektedirler.

Güncel ilgi alanları arasında, elektroakustik müzik estetiği, kompozisyon ve performans alanlarında heterojen çoğulculuk, müziği popülerleştirmeden ulaşılabilir kılma yöntemleri, enstrümanlar ile materyal faillik pratikleri, ve “arada olma” mekanizmalarını araştırmak vardır.

 

Uçanok, İTÜ MİAM’da Sessel Sanatlar bölümünde doktora yapmakta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.